Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

701/GM-STNMT
Tham gia ý kiến vào dự thảo quyết định quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh ĐB
Văn bản sở
Công văn
23/07/2019
23/07/2019
Số hiệu Trích yếu