Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

697/STNMT-QLĐĐ
V/v đề nghị tổ chức họp Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
22/07/2019
22/07/2019
Số hiệu Trích yếu