Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

696/STNMT-ĐĐBĐ&VT
Về việc tham gia góp ý vào Dự thảo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
22/07/2019
22/07/2019
Số hiệu Trích yếu