Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

688/QĐ-UBND
Ủy quyền cho UBND huyện Mường Ảng quyết định thu hồi đất để xây dựng công trình: Điểm tái định cư NV11 và NV27 khu bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
16/07/2019
16/07/2019
Số hiệu Trích yếu