Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

683/STNMT-KS
Lấy ý kiến tham gia Dự thảo báo cáo quá trình cấp phép và thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản cát làm VLXDTT tại điểm mo0r đội 19 xã Noong Luống và đội 19 xã Noong Hẹt huyện ĐB, tỉnh ĐB
Văn bản sở
Công văn
17/07/2019
17/07/2019
Số hiệu Trích yếu