Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

685./STNMT-KS
Phối hợp cử cán bộ tham gia khảo sát thực địa để hoàn thiện đề án đóng của mỏ vàng Háng trợ, xã Phì Nhù, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
17/07/2019
17/07/2019
Số hiệu Trích yếu