Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

674/STNMT-CNTT
Tham gia ý kiến dự thảo quy chế quản lý vận hành và sử dụng hệ thống Hội Nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
15/07/2019
15/07/2019
Số hiệu Trích yếu