Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

198/TTr-STNMT
Về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: nhà máy thủy điện Mường Mươn, xã Ma Thì Hồ và xã Na Sang huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
12/07/2019
12/07/2019
Số hiệu Trích yếu