Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

200/TTr-STNMT
Về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Đường dạo, leo núi khu du lịch Pá Khoang
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
12/07/2019
12/07/2019
Số hiệu Trích yếu