Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

670/STNMT-ĐĐBĐ&VT
V/v đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho Công ty Cổ phần thương mại và phát triển Công nghệ xây dựng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
12/07/2019
12/07/2019
Số hiệu Trích yếu