Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

201/TTr-STNMT
Về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh đường vào bản Mường Toong 4, xã Mường Toong huyện Mường Nhé
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
12/07/2019
12/07/2019
Số hiệu Trích yếu