Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

157/BC-STNMT
Đánh giá thực trạng việc CNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên cả vợ và chồng trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
10/07/2019
10/07/2019
Số hiệu Trích yếu