Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

195/TTr-STNMT
Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phâng lương thực tỉnh Điện Biên tại địa bàn thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
10/07/2019
10/07/2019
Số hiệu Trích yếu