Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

659/STNMT-MT
V/v trả lời các kiến nghị của cử tri theo nội dung đề nghị của UBND Thành phố Điện Biên Phủ tại văn bản số 887/UBND-VP ngày 5/7/2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
09/07/2019
09/07/2019
Số hiệu Trích yếu