Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

658/STNMT-MT
V/v tham mưu nội dung góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo thuộc ngành tài nguyên và môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
09/07/2019
09/07/2019
Số hiệu Trích yếu