Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

651/STNMT-QLĐĐ
V/v đề nghị UBND tỉnh cho phép gia hạn sử dụng đất thuê của công ty CP xây dựng thủy lợi, thủy điện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
09/07/2019
09/07/2019
Số hiệu Trích yếu