Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

652/STNMT-QLĐĐ
Tham gia thẩm định chủ trương dự án đầu tư xây dựng khu du lich sinh thái kết hợp trồng rừng đeò Pha Đin, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
09/07/2019
09/07/2019
Số hiệu Trích yếu