Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

653/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia vào nội dung thỏa thuận quy hoạch xây dựng công trình cửa hàng xăng dầu xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
09/07/2019
09/07/2019
Số hiệu Trích yếu