Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

654/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu tại xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
09/07/2019
09/07/2019
Số hiệu Trích yếu