Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

172/QĐ-STNMT
Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cho Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện chính sách tinh giản biên chế ( đợt II-2019)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
09/07/2019
09/07/2019
Số hiệu Trích yếu