Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

647/STNMT-KS
V/v xin ý kiến khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất khu phụ trợ làn, trại dự án xây dwungj thủy điện Mùn Chung
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
08/07/2019
08/07/2019
Số hiệu Trích yếu