Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

2014/UBND-TH
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm, dự án đầu tư, dự án đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến dự án trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
08/07/2019
08/07/2019
Số hiệu Trích yếu