Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

639/KH-STNMT
Thực hiện Kết luận số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của TTCP quy định về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Kế hoạch
05/07/2019
05/07/2019
Số hiệu Trích yếu