Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

641/TB-STNMT
V/v thu hồi đất của Công ty TNHH nhà nước một thành viên thương mại du lịch và dịch vụ tổng hợp Điện Biên (nay là Công ty cổ phần thương mại du lịch và dịch vụ tổng hợp Điện Biên ) tại địa bàn thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Thông báo
05/07/2019
05/07/2019
Số hiệu Trích yếu