Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

642/STNMT-VP
V/v xác định nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại dự án đầu tư, XD bãi đỗ xe tĩnh, TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
05/07/2019
05/07/2019
Số hiệu Trích yếu