Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

631/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của công trình Đường Na Sang – (km146+200/QL12) – TT. Xã Huổi Mí – Nậm Mức (km452+300/QL6) – Thị trấn Tủa Chùa – Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa – Nậm Mức - Huổi Mí)
Văn bản sở
Công văn
05/07/2019
05/07/2019
Số hiệu Trích yếu