Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

168/QĐ-STNMT
Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy thủy điện Huổi Vang xã Mường Mươn huyện Mường Chà tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
04/07/2019
04/07/2019
Số hiệu Trích yếu