Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

193/TTr-STNMT
Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần vận tải ô tô Điện Biên tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
03/07/2019
03/07/2019
Số hiệu Trích yếu