Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

623/TM-STNMT
Thư mời tham dự chỉ định thầu: gói thầu tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐXXL+TB công trình: Di chuyển hạ tầng kỹ thuật đường điện khi GP:MB xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
03/07/2019
03/07/2019
Số hiệu Trích yếu