Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

149/BC-STNMT
V/v dừng tiếp nhận rác thải tại bãi rác Noong Bua TP Điện Biên Phủ và tiến độ xây dựng Nhà máy xư lý rác thải Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
03/07/2019
03/07/2019
Số hiệu Trích yếu