Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

621/CV-STNMT
V/v đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường và đẩy nhanh tiếp độ triển khai thực hiện đới với dự án xây dưng nhà máy rác thải
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
03/07/2019
03/07/2019
Số hiệu Trích yếu