Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

192/TTr-STNMT
Đề nghị phê duyệt điều chỉnh bổ sung phương án dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư cho người sử dụng đất và các đối tượng bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
03/07/2019
03/07/2019
Số hiệu Trích yếu