Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

190/TTr-STNMT
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Mường Ảng quyết định thu hồi đất để xây dựng công trình: Điểm tái định cư NV11 và NV 27 khu bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
02/07/2019
02/07/2019
Số hiệu Trích yếu