Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

619/STNMT-KHTC
V/v Vuốt nối trục đường các điểm tái định cư số 3 Phiêng Bua thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m với đường Bệnh Viên - Tà Lèng (Lần 2)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
02/07/2019
02/07/2019
Số hiệu Trích yếu