Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

165/QĐ-STNMT
Phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng công trình: Di chuyển hạ tầng kỹ thuật đường điện khi GPMB xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
01/07/2019
01/07/2019
Số hiệu Trích yếu