Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

613/STNMT-QLĐĐ
Về việc hoàn thiện nội dung tham mưu thu hồi và giao đất cho Trường mầm non và Trường phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên Đông
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
01/07/2019
01/07/2019
Số hiệu Trích yếu