Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

611/STNMT-CNTT
V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo KH chuyển đổi IPv4 cho hệ thống công nghệ thông tin, Intrernet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
01/07/2019
01/07/2019
Số hiệu Trích yếu