Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

189/TTr-STNMT
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Nậm Pồ quyết định thu hồi đất để xây dựng công trình: Nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn Nà Hỳ - Nà Bủng, huyện Mường Nhé nay là huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
28/06/2019
28/06/2019
Số hiệu Trích yếu