Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

186/TTr-STNMT
V/v đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền KT đá làm VLXDTT trong phạm vi diện tích đất dự án thi công XDCT đoàn cầu đường dân sinh Đèo gió- Vàng Chua đến km2 đường Trung Thu - Lao Xã Phình huyện Tủa Chùa
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
27/06/2019
27/06/2019
Số hiệu Trích yếu