Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

604/CV-STNMT
V/v góp ý dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Thanh tra và kiểm tra
Công văn
27/06/2019
27/06/2019
Số hiệu Trích yếu