Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

601/STNMT-KS
V/v chấp thuận việc chuyển nhượng quyền KTKS cát làm VLXDTT tại điểm mỏ đội 19, xã Noong Hẹt và đội 19, xá Noong Luống huyện ĐB tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
27/06/2019
27/06/2019
Số hiệu Trích yếu