Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

600/STNMT-KS
V/v góp ý dự thảo nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và niễm phí thu tiền cấp quyền KT tài nguyên nước
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
27/06/2019
27/06/2019
Số hiệu Trích yếu