Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

185/TTr-STNMT
V/v phê duyệt kết quả nhiệm vụ điều tra hiện trạng nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún trượt lở khu vực trung tâm xã Tìa Dình huyện ĐBĐ tỉnh ĐB và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Khí tượng Thủy văn và BĐKH
Tờ trình
27/06/2019
27/06/2019
Số hiệu Trích yếu