Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

598/TTr-STNMT
V/v Xây dựng KH triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 20/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Khí tượng Thủy văn và BĐKH
Tờ trình
26/06/2019
26/06/2019
Số hiệu Trích yếu