Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

597/CV-STNMT
V/v trả lời đơn đề nghị của Bà Nguyễn Thị Hằng, địa chỉ cứ trú tổ dân phố 5 Phường Thanh Trường TPĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
26/06/2019
26/06/2019
Số hiệu Trích yếu