Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

593/CV-STNMT
V/v trả lời đơn đề nghị của ông Hoàng Đình Tùng, địa chỉ cứ trú tổ dân phố 5 Phường Thanh Trường TPĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
26/06/2019
26/06/2019
Số hiệu Trích yếu