Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

592/STNMT-VPĐKQSDĐ
V/v cung cấp số liệu theo đề nghị tại văn bản số 847/SXD-HTKT,QLN&BĐS ngày 21/6/2019 của Sở xây dựng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
26/06/2019
26/06/2019
Số hiệu Trích yếu