Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

604/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh, thay đổi một số nội dung so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của dự án “Tái định cư các hộ dân, chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng khu trung tâm huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên”
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
25/06/2019
25/06/2019
Số hiệu Trích yếu