Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

603/QĐ-UBND
Phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường trong quá trình thi công Hạng mục thanh thải lòng sông Nậm Rốm thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam Thanh Trường.
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
25/06/2019
25/06/2019
Số hiệu Trích yếu