Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

182/TTr-STNMT
Về việc cho phép Công ty cổ phần thủy điện Long Tạo Điện Biên thuê đất để thực hiện Khu vực lòng hồ Dự án Nhà máy thủy điện long Tạo tại địa bàn xã Na Sang, huyện Mường Chà và xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo (giai đoạn 1)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
25/06/2019
25/06/2019
Số hiệu Trích yếu